Huoneistotietojärjestelmän toinen vaihe

Siirtymän toisessa vaiheessa huoneistotietojärjestelmään viedään taloyhtiön kunnossapito-ja muutostyötiedot, sekä taloyhtiölainojen tiedot. Muutoksen tarkoituksena on saada taloyhtiön tiedot yhdenmukaisiksi ja helposti siirrettävään muotoon eri järjestelmien välillä.

Myös isännöintitoimistojen keskinäinen tiedonsiirto helpottuu vaihdon yhteydessä, kun uusi toimisto saa tiedot suoraan huoneistotietojärjestelmästä.

Uudistus auttaa taloyhtiötä, sekä parantaa taloyhtiön tietojen saatavuutta ja läpinäkyvyyttä. 

Osakkeenomistaja saa jatkossa ajantasaista tietoa siitä missä kunnossa taloyhtiö on, sekä millaisia remontteja taloyhtiöön on tehty. Huoneistotietojärjestelmän tiedoista on taloyhtiölle hyötyä esim. remonttien tai yhtiölainojen kilpailutuksessa, kun tiedot löytyvät helposti yhdestä paikasta.

Huoneistojärjestelmä avaa kattavamman näkymän taloyhtiön kunnossapitoon, jolloin taloyhtiön on helpompi tehdä suunnitelmia pidemmälle tulevaisuuteen. Näkymä voi auttaa yhtiötä pienentämään rakennuksen korjausvelkaa. Tällä hetkellä huoneistotietojärjestelmästä saa nimittäin vain osaketiedot.

Isännöitsijät vastaavat jatkossakin isännöitsijätodistuksen tiedoista, sekä tietojen oikeellisuudesta. Isännöitsijäntodistuksen antamiseen ei ole sikäli tulossa muutoksia – isännöitsijät toimittavat isännöitsijäntodistukset jatkossakin riippumatta siitä, mistä järjestelmästä tai missä muodossa tiedot luovutetaan.

Uudistukseen on vielä aikaa, sillä kunnossapito- ja muutostyöt, sekä taloyhtiölainat tulee olla siirrettynä huoneistotietojärjestelmään kesäkuussa 2026. Asiaan on kuitenkin hyvä valmistautua jo henkisesti, koska aika tunnetusti kuluu vauhdilla. Tietoja voi alkaa siirtämään näillä näkymin kesäkuussa 2025. Taloyhtiöiden hallituksien on syytä olla tietoisia siitä, että muutos tuo tullessaan uusia lakisääteisiä velvoitteita taloyhtiöille sekä isännöinnille. Muutos tulee huomioida myös isännöintisopimuksissa.

Me Emännät seuraamme muutosta tarkalla silmällä, jotta osaamme auttaa asiakkaitamme parhaalla mahdollisella tavalla tämän tullessa ajankohtaiseksi.

Jaa julkaisu: